Oud papier

Fanfare Showband Heiloo wil u erop wijzen dat wij ook dit jaar weer het oud papier bij u in de wijk komen ophalen. Dit gebeurt op de welbekende data, namelijk elke laatste zaterdag van de maand.

Ondanks de steeds duurzamer wordende maatschappij waarin wij leven, verdwijnt er nog steeds teveel oud papier en karton in de vuilcontainers. Per inwoner van Heiloo is dit gemiddeld 30kg per jaar! Om echt iets aan de nog steeds groeiende afvalberg te doen, willen wij ook deze 30kg bij u ophalen. U zorgt er dan voor dat het milieu minder wordt belast, de afvalstoffenheffing betaalbaar blijft en u sponsort tevens onze vereniging.

Dit alles doet u alleen maar door ieder laatste zaterdag van de maand voor 8.30 uur het oud papier op de bekende afvalverzamelplaatsen aan te bieden.

Want: Een schoon milieu… Dat doe je samen!

De data van 2024 zijn als volgt:

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 30 maart
 • 20 april (niet op 27 april; koningsdag)
  • Vanaf 12.00 ophalen
 • 25 mei
 • 29 juni
 • 27 juli
 • 31 augustus
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november
 • 28 december

Dit zijn de wijken in Heiloo waar wij het oud papier ophalen:

Wijk 1:

Wijk 2: